BETA

ישראלי מכוער, או קפריסאי מגזים?

משרד החוץ חשף, כי צעירים שהשתוללו בחדר המלון בו שהו באיה נאפה שבקפריסין, הציתו את החדר ועוכבו על ידי בעל המלון. לדברי נציגי משרד החוץ שהגיעו למקום, המדובר בעניין עסקי בין הנערים, למשרד הנסיעות ולבעל המלון, וכי למשרד החוץ אין כוונה להתערב בעניין

(03:31 דקות)