BETA

"אני קראתי לה מלאך"

דנה בנט, בת 18 מטבריה, נראתה לאחרונה לפני ארבע שנים. אמה, ויקי בנט מספרת על ההיעלמות: "אף אחד לא יכול לומר לנו מה עלה בגורלה". על בתה אומרת ויקי: "אני קראתי לה מלאך" ומוסיפה כי האינטואיציה אומרת לה שדנה עדיין בחיים

(08:02 דקות)