BETA

מבלבל את האויב

חיים אברהם, אביו של בני אברהם, שנחטף על-ידי חיזבאללה בשנת 2000, מספר על שיטת ההתעמרות של נסראללה במשפחות החטופים. אברהם מספר כי כל מספר חודשים פרסם נסראללה "אמירה שיכולה להשתמע למספר פנים, על מנת להכניס את המשפחות ללחץ"

(03:39 דקות)