BETA

"הסטטיסטיקה לא הגיונית"

שודדים שוב ביקרו בחנות התכשיטים של אריה ברעננה מסיחים את דעתם של עובדי החנות ונעלמים עם תיק ובו לא פחות מ- 120 אלף דולרים. אריה שניידר מספר על הסטטיסטיקה שפועלת נגדו

(05:11 דקות)