BETA

ההפך מרובין הוד

אדם שהגיע לבקר את אמו בבית החולים החליט לנצל את ההזדמנות, ונתפס פעמיים במצלמות האבטחה כשהוא גונב תיקים. בפעם הראשונה הוא נתפס כשניסה לגנוב מהצוות שמטפל באמו ונעצר על ידי המשטרה. לאחר ששוחרר בערבות, הוא הגיע לביקור נוסף אצל אמו, והמשיך לבקר גם באחד החדרים ולגנוב משם ארנק. הוא נתפס לאחר שהחולה ממנה גנב דיווחה על התיק הגנוב

(3:29 דקות)