BETA

הונאת לוטו באינטרנט

המשטרה מבקשת להזהיר: הודעה על זכייה בלוטו בדואר אלקטרוני עלולה לעלות אלפי שקלים. רפ"ק יורם סלקמן ראש מפלג הונאה מחוז מרכז: "מדובר בהודעה תמימה בה מתבשר לאדם שהוא זכה בזכייה של מאות אלפי לירות סטרלינג או דולרים. יש מספר טלפון ואדם מסביר לך שעליך לשלוח מייל ביטוח בסך של 4,000 ש"ח ולהמתין לכסף שיגיע"

(03:47 דקות)