BETA

אילנה ראדה משוכנעת שלזדורוב היו שותפים

ראש צוות חקירת הרצח של תאיר ראדה נחקר על ידי הסנגור של הנאשם רומן זדורוב במהלך המשפט, ועדיין ישנם פרטים תמוהים בפרשה. אימה של ראדה משוכנעת כעת כי זדורוב לא פעל לבד

(3:53 דק')

לאחר שנמצאה טביעת נעל שאינה שייכת לנאשם רומן זדורוב בזירת רצח תאיר ראדה, ממשיכה החקירה הצולבת במשפט להעלות תהיות. ראש צוות חקירת הרצח נחקר בבית המשפט המחוזי בנצרת על ידי סנגורו של הנאשם זדורוב. לדברי אימה של ראדה, אילנה, עדויות מתוך תיק החקירה של תלמידים ומורים בנוגע לאלימות בבית ספרה של תאיר, מעלות את החשד כי לזדורוב היו שותפים ברצח.