BETA

הכי מאושרים בעולם

לפי ממצאיה של ה"קרן לכלכלה חדשה" הבריטית, ונואטו היא המקום המאושר בעולם. מדובר קבוצת איים במערב האוקיינוס השקט. המדד לאושר לפי העמותה: עד כמה האנשים חיים בהרמוניה עם הסביבה שלהם. מדינת ישראל נמצאת, על-פי המדד הזה במקום ה-117

(01:56 דקות)