BETA

הדיון בעניין שחרורו המוקדם של מנבר נדחה לאוגוסט

נחום מנבר, שהורשע במכירת נשק לאיראנים ונשלח ל-16 שנים בכלא, מבקש לנכות שליש ממאסרו על התנהגות טובה. זה הדיון השני שמתנהל בעניינו בועדת השחרורים. המשך הדיון נדחה לחודש אוגוסט

(02:31 דקות)

איש העסקים, נחום מנבר נשלח ל- 18 שנות מאסר לאחר שהורשע שסיפק לאיראן ציוד וידע שהיה יכול לשמש כחומר ליצירת חומרי לחימה כימיים.

בשבוע שעבר נערך דיון בבקשתו לנכות לו שליש ממעצרו על התנהגות טובה, דיון שהסתיים ללא הכרעה. היום התייצב מנבר בפני ועדת השחרורים של הכלא בפעם השנייה, אולם גם הדיון הזה הסתיים ללא החלטה, ונדחה לאוגוסט.

עורכי דינו של מנבר טוענים שהוא אסיר טוב שלא עושה בעיות. המדינה מצד שני אומרת באופן חד משמעי כי הוא איש מסוכן. באופן חסר תקדים מפורסמת חוות הדעת של ראש אגף המבצעים במוסד, שבין השאר כותב עליו: "אני בדעה כי האסיר אינו אדם אמין וזאת בלשון המעטה. אי אפשר לתת אמון בהבטחות כלשהן מצידו. ידוע לנו כי האסיר מנבר ירד מנכסיו והוכרז כפושט רגל ומצבו הכלכלי אינו מזהיר".