BETA

המגזין 24.06.17: השולטים בכיפה

איך הצליח ארגון דתי, המקורב לנפתלי בנט, להיכנס למרבית בתי הספר החילוניים - בחסות לימודי מורשת ישראל? - המהדורה המלאה