BETA

31.05.2015

01:59

נושאים חמים

"מרמת חיים גבוהה לתהום": כך נראית ה"מלחמה" של הממשלה באבטלת בני ה-45+

הצהרה ממשלתית חדשה בדבר פיילוט עבור אוכלוסיית הבלתי מועסקים בני ה-45 ומעלה מסתמנת כנדבך נוסף בשרשרת כשלים בטיפול בתופעה מאז 2007. מעקב "המגזין" גילה כי פרט לפיילוט שיזכה לתקצוב נמוך "מוסמסו" המלצות וכן נגדע באיבו פיילוט קודם בנושא. "מוסדות המדינה מקבעים את המצב, לגור בגיל 50 עם ההורים זה הזוי"

מהלך חדש שעליו הצהיר השבוע משרד הכלכלה אמור לספק פתרון לבעיה של אבטלת בני ה-45 ומעלה בישראל, ואולם בדיקת "המגזין" העלתה הערב (שבת) כי ספק אם הצעד שיגובה בתקצוב זעום יסייע בנושא הזנוח. זאת, לאחר שכבר בשנת 2007 התריע מרכז המחקר של הכנסת על התופעה אך דבר לא נעשה.

 

על פי נתוני מרכז המחקר של הכנסת משנת 2007, מחצית מכלל הבלתי מועסקים בישראל הם בני 45 ומעלה. במסגרת זו, 23 מהבלתי מועסקים הם בני 45-55. התמונה לא צפויה להשתנות משמעותית גם בהינתן הפיילוט החדש שיתוקצב בשבעה מיליון שקלים ויקיף מאה בני אדם בלבד.

 

צעד משרד הכלכלה מצטרף לשורת שאלות בדבר התנהלות המשרדים הממשלתיים בסוגייה. חרף הבטחות משרד התמ"ת ל"תוכנית גדולה" בשנת 2011, יושם הפיילוט בקרב הבלתי מועסקים שנה אחת בלבד במקום שלוש שנים כמתוכנן. בנוסף, העמותה שהפעילה את הניסוי נסגרה. זאת ועוד, אף לא המלצה אחת מבין שורת המלצות שהוציא ארגון ה-OECD וזכו ליישום נרחב בעולם התקבלה בישראל.

 

על פי המלצות ה-OECD, על המדינה ליצור בין היתר חקיקה אוסרת-אפליה על רקע גיא ופעילות הסברה להדגשת חשיבות השתלבות מבוגרים בשוק העבודה. אלא שלדברי אישה שנקלעה לחובות בגיל מאוחר, "המוסדות מקבעים את המצב". בשיחה עימה סיפרה קוסמיטיקאית הצמרת לשעבר, דיאן האריס: "הרווחתי המון כסף ואחרי 20 שנה של עבודה אינטנסיבית 'נשרפתי'. החובות תפחו, הבנק לחץ וכך מצאתי את עצמי מנקה בתים".

 

כמו האריס, נקלעו נשים רבות אחרות שנהנו מהצלחה כלכלית בחייהן במצב של התדרדרות. "ההשפלה שיוצרת המדינה גדולה בשבילי מללכת לעבוד בניקיון", העירה האריס. לדברי אישה אחרת שנאלצה לעבור למגורים עם אימה בעקבות מצבה שלה, "אם בגיל 30 קל היה למצוא עבודה, בגלי 50 זה כמעט בלתי אפשרי. לגור בגילי עם ההורים זה דבר הזוי".