BETA

סמל סטטוס: כשתוקפים את הפוליטיקאים ו"מערבים הורים"

באמצעות איזו העלבה למראה החיצוני שלה בחרו גולשים לתקוף את שלי יחימוביץ' ודעותיה? ומה עשה יריב לוין שהפעיל את דמיון הגולשים שהשוו אותו ל"ילד כאפות"? • לקראת בחירות 2015, "המגזין" מביא את הפוליטיקאים שחטפו השמצות ברשת - ומקריאים אותן עכשיו בקול