BETA

מחר ב"מגזין" עם אשרת קוטלר: האם נמצאה הדרך להילחם בדיכאון?

זרם חדש בפסיכולוגיה הנקרא "מדע האושר", או פסיכולוגיה חיובית, מתמקד בדרכים לשיפור התפקוד האישי והחברתי במטרה להביא לשינוי באיכות החיים של הסובלים מדיכאון. האם יש דרך טבעית להילחם בדיכאון? והאם נמצאה הנוסחה המושלמת לגידול ילדים? מחר ב-,20:00 "המגזין", עם אשרת קוטלר