BETA

חרפת סל הבריאות: "ברגע האמת אתה צריך להתחנן על חיי הילד שלך"

מאות אלפי ישראלים נאלצים כבר שנים ללוות את מאבקם במחלת הסרטן שפקדה אותם גם במלחמה מול הממסד. התוספת לסל הבריאות קוצצה ביותר משליש, האיסור לקבל תרופות מצילות חיים משירותיו המשלימים של קופות החולים - הוחזר. "הביטוח המשלים יונק כספים מהביטוח הציבורי, כך שמי שאין לו ביטוח משלים עוזר לממן את מי שיש לו. זה צודק? זה הוגן?"

כשריח הרפורמות בבריאות עדיין נישא באוויר, מבחינת רוב רובם של החולים הישראלים בסרטן - גורם המוות מספר אחת בארץ, השנים האחרונות מסמנות הידרדרות קשה ביחס המדינה כלפיהם. כך, בשנת 2010 הסתיימו להן שלוש שנים בהם ניתנה תוספת של 300 מיליון שקלים לסל הבריאות, כשמקביל נאסר עליהם מחדש לקבל תרופות מצילות חיים משירותי ה"תוספת" של קופות החולים. למאבק של מאות אלפי חולים לחיים - נוסף מאבק הישרדותי חסר סיכוי מול הממסד.


רפאל אבוטבול נאבק שלוש שנים בסרטן, במהלכם נדרשו הוא ואמו למאבק על כל תרופה. לצעיר בן ה-19 היה ביטוח משלים בקופת החולים אבל תרופות לסרטן הנדיר שבו לקה לא היו בסל. "האבסורד הוא שאתה כל חייך משלם על מס בריאות, וברגע שאתה צריך אותם אתה מתחנן על החיים של הילד שלך", סיפרה אמו פרח. לדבריה, אחת התרופות שנטל מדי חודש עלתה למשפחה 33,000 שקלים.


שורש האבסורד שאליו נקלעו חולי סרטן רבים בשנים האחרונות החל בקיץ 2006. בהפגנות נחושות דרשו אז חולי סרטן המעי הגס להכניס תרופה מאריכת חיים לסל התרופות. כך בשנת 2007 הציע משרד האוצר עסקה: שלוש שנים של תוספת תקציב משמעותית לסל, זאת בתמורה לאיסור על מתן תרופות מאריכות או מצילות חיים במסגרת הקופות. ואולם, בחלוף שלוש שנים התוספת קוצצה ביותר משליש, והאיסור לספק תרופות מצילות חיים נותר עד היום.


היום מי שאחראי היה על העסקה עם האוצר - יו"ר ועדת הכספים, ח"כ יעקב ליצמן (יהדות התורה), מודה שמדובר בשגיאה. כמוהו גם ח"כ חיים אורון (מרצ), שהיה חבר בועדה באותה תקופה ודורש שלא לעשות עוד הנחות למדינה. לדבריו, "המאבק הוא שהתרופות האלה יהיו בסל הבריאות. הביטוח המשלים יונק כספים מהביטוח הציבורי, כך שמי שאין לו ביטוח משלים עוזר לממן את מי שיש לו. זה צודק? זה הוגן?".

 

פרח אבוטבול, אמו של רפאל שנפטר מסרטן
 

פרח אבוטבול, אמו של רפאל שנפטר מסרטן(חדשות 10)