BETA

תודה על השיתוף? כשה"שיימינג" בפייסבוק הופך לאמצעי להפצת שקרים מסוכנים

ברמנית תמימה שהואשמה בטעות כי גירשה חיילים, בעל מאפייה שנטען במזיד כי בבית העסק שלו "הורעלו" המאפים וגבר שטענות מצד מתלוננת לגביו הוטלו בספק - כל אלה ואחרים היו בחודשים האחרונים יעד לתופעת ה"שיימינג" שמביכה ישראלים רבים בפייסבוק. כיצד הפך הפרסום הויראלי שנועד להשיג צדק מול הרעים לכלי משחית במלחמות עסקים? קורבנות התופעה נחשפים ומדברים