BETA

מסלול עוקף בנקים: שיטת ההלוואות החדשה שכובשת את העולם

מה קורה למשפחה שהולכת לבנק לקבל הלוואה, אך מקבלת סירוב מהבנק? בדיוק עבור המכשול הזה התפתח בשנים האחרונות בעולם מסלול עוקף בנקים, בו אנשים פרטיים מלווים לאנשים פרטיים אחרים. הריבית דומה לזו שבבנק, אך בניגוד לשוק האפור, לא צפוי לחכות למלווה ביריון בפתח הבית אם חלילה איחר בתשלום. כך זה עובד