BETA

28.06.2014

23:46

נושאים חמים

פטור ממע"מ לדירות: גורל התכנית בידי סטודנטים לשמאות

משרד השמאי הממשלתי פרסם מודעת דרושים עבור משרות שמאים לתערוף שטחי דירות כדי להכריע אילו דירות ייכנסו לתכנית הפטור ואילו לא. אלא שלמשרות החשובות מגייס המשרד שמאים עם ניסיון של בין 0-4 שנות ניסיון, זאת על מנת לגייס במהירות ולעמוד בתאריך היעד, בעוד כחודשיים

(1:57 דקות)

תכנית 0% המע"מ על דירות של שר האוצר, יאיר לפיד, שנתקלה בבעיות מיומה הראשון, עומדת בפני סיטואציה בעיתית נוספת והפעם בנושא גיוס אנשי המקצוע על ידי משרד השמאי הממשלתי.

 

כדי ליישם את תכנית הפטור ממע"מ, משרד האוצר הזמין מהשמאי הממשלתי רשימת תעריפים לשטח מרובע על מנת להכריע אילו דירות ייכנסו לתכנית דירות ללא מע"מ ואילו לא.

 

אלא שהתקנים למשימה הוקצו באיחור ניכר כשנותרו חודשיים בלבד ליישום, ומשרד השמאי הממשלתי החל מגייס במהירות אנשי מקצוע על מנת לעמוד בתאריך היעד.

 

 

משרד השמאי מגייס אנשי מקצוע במהירות כדי לעמוד בתאריך היעד
 

משרד השמאי מגייס אנשי מקצוע במהירות כדי לעמוד בתאריך היעד(חדשות 10)

 

לא זאת בלבד אלא שעבור הגיוס המהיר פרסם המשרד הממשלתי מודעת דרושים אינטרנטית ובה הגדיר את הנתונים הדרושים לאופי המשרה של תערוף שטחי הדירות, נתונים שאינם תואמים את חשיבות המשימה.

 

בין הפרטים שפורסמו היותה של המשרה מידית וגם אופי המשרה וייעודה, כאמור למטרת תכנית 0% מע"מ על דירות. אולם הנתון נוסף היה הניסיון ובמודעה דרש המשרד הממשלתי בין 0-4 שנות ניסיון או במלים אחרות, את המשימה הקריטית וחורצת הגורלות של אילו דירות יהיו בתכנית, שם המשרד בידי סטודנטים שזה עתה סיימו את לימודיהם.