BETA

הצינור 12.10.13: כמה קלוריות בתמונה?

האפליקציה שתספר לך כמה קלוריות יש באוכל רק מצילום שלו • תיעוד נדיר מבפנים של אנשי אל-קאעדה בשיתוף פעולה קטלני עם אמן גרפיקה • נהג האוטובוס שעצר באמצע נסיעה בשביל מנת פלאפל • וגם: מירוץ מכוניות מיניאטוריות • סיכום השבוע ברשת