BETA

12.10.2013

11:19

נושאים חמים

הערב ב"המגזין": האם ההורים מעורבים מדי בחינוך ילדיהם?

במשך שנים הורים נתנו למורים את האחריות המלאה על ילדיהם בתחומי בית הספר, אבל לא עוד. אלא שהיום אפשר לראות יותר ויותר הורים שהחליטו להתערב - מהתערבות בתוכן ועד החלטה מי יהיו המורים והמנהלים של ילדיהם. אז איפה עובר הגבול, ומי בסופו של דבר משלם את המחיר?