BETA

03.08.2013

23:22

נושאים חמים

מי יהיה הנגיד הבא? נתניהו יתקשה לגייס שם גדול לתפקיד

אחרי שליאו ליידרמן הסיר גם הוא את מועמדותו לתפקיד נגיד בנק ישראל רשימת השמות מדלדלת ונתניהו ולפיד יתקשו לגייס "כוכב" לתפקיד. המועמדים: קרנית פלוג, שתשקול בחיוב, אם יוצא לה התפקיד, מנואל טרטכטנברג שמקורביו לא שוללים את האפשרות שייעתר בחיוב. מעבר לכך ישנם גם יוג'ין קנדל, אבי בן בסט, גליה מאור ועוד

מתי יגיע הסוף לפארסת מינוי נגיד לבנק ישראל? ליאו ליידרמן, מי שהיה אמור להיות נגיד בנק ישראל הבא, הודיע אתמול כי הוא מסיר את מועמדותו. כעת נראה שראש הממשלה נתניהו ושר האוצר לפיד נשארו ללא אף שם גדול, "כוכב", שיוכל להיכנס לתפקיד.

 

אז מי בכל זאת מוזכרים כמועמדים למינוי שיהיה חייב להתרחש במהירות? המשנה לנגיד קרנית פלוג תשקול את התפקיד אם זה יוצא לה, אך כאמור נתניהו לא ממש מעוניין למנות אותה. מנואל טרכטנברג לא היה מעוניין בתפקיד, אך מקורביו העבירו מסר כי ייתכן שאם יוצע לו הוא ייעתר בחיוב.

 

יוג'ין קנדל הוא שם של מועמד שראש הממשלה היה מאוד רוצה לראות נכנס לתפקיד, אך הוא עצמו אינו מעוניין. מועמדים אחרים כמו אבי בן בסט וגליה מאור, נראים פחות רלוונטיים וריאליים.

 

בנוגע להחלטתו של ליידרמן והמידע אודות התנהלותו - מדובר במידע שהוגש בעילום שם. חברי ועדת טירקל העריכו שלמרות המידע ניתן יהיה לאשר את מינויו של ליידרמן במהירות. מכתבי התלונה שהגיעו על פעולותיו של ליידרמן הגיעו אנונימיים. ליידרמן החליט כנראה שהוא לא מעוניין להתפלש בביצה המשפטית הזו והסיר את מועמדותו.