BETA

הצינור 09.03.13: מה בין הארבה למניעת תאונות דרכים?

מערכת מניעת התאונות שפותחה על סמך מוחו של החרק • למה שללו את רישיון הנהיגה של סבתא דבורה בגיל 94? • מי שמר חנייה בגבעתיים לשגרירות חבש? • וגם: עבודת התחזוקה שהפכה למרחץ