BETA

הערב ב"בירוקרטיה": דירות ליהודים בלבד

עכו היא עיר מעורבת, ששליש מתושביה הם ערבים. למערכת "בירוקרטיה" הגיעו תלונות, לפיהן בפרויקט מגורים חדש בעיר נמנעים מלמכור להם דירות רק בגלל היותם ערבים. יצאנו לבדוק האם אכן כך הדבר. הכתבה המלאה - בשבת ב-20:00 ב"המגזין"

(1:05 דק')