BETA

בירוקרטיה: מדוע הרב לא מוכן לחתן יהודיה כשרה?

נדיה וגיל הכינו את כל הנדרש לקראת חתונתם, אבל אז הגיעו לרבנות בראשון לציון ושם הטילו ספק ביהדותה של הכלה - וסירבו לחתן את הזוג. דב גילהר יצא לברר מה עומד מאחורי הסיפור במסגרת פינת הבירוקרטיה

(7:34 דקות)