BETA

19.03.2011

21:53

נושאים חמים

לאן נעלמו כרישי פשע ישראלים בעשורים האחרונים?

בכירי העבריינים וראשי משפחות הפשע בישראל נמצאים בימים אלו מאחורי הסורגים. אבל מה קורה לעבריינים הגדולים בדרך כלל? איך הסתיימו חייהם של כרישי פשע ישראלים והאם המשטרה הייתה זו שגרמה להם לעזוב את הקריירה המשגשגת או מלחמות השליטה בעולם התחתון? מסע בין ארבעה עשורים של עבריינות ישראלית

(15:56 דקות)