BETA

06.03.2011

01:58

נושאים חמים

המאבק הצליח: חוק חדש יאפשר הרשעה של פושעים חולי נפש

משפחות שהחשודים ברצח יקיריהן שוחררו לאחר שהוכרו כבלתי כשירים לעמוד לדין יצאו למאבק על הצדק. הצעת חוק חדשה אמורה לשים קץ למצב בו אותם חולי נפש משוחררים לחופשי לאחר שיקום. על פי ההצעה, יאושפזו נאשמים ברצח לאותה תקופת זמן שהייתה ניתנת להם, לו היו נכנסים למאסר

(1:37 דקות)

הצלחה למאבקן של מספר משפחות שיקיריהן נרצחו אך הרוצחים שוחררו לחופשי בגלל מצבם הנפשי. הצעת חוק חדשה של משרד המשפטים מציעה שחולי נפש שהואשמו בפשע, ירצו את כל תקופת מאסרם בין כותלי המוסד בו יאושפזו. אם יעבור החוק הקיים, הוא אמור לשים סוף למצב הקיים במסגרתו יכולים חולי נפש פושעים לא להיענש על פשעיהם ואפילו לצאת לחופשי.

 

הצטרפו לחדשות 10 בפייסבוק »

 

בתחילת חודש פברואר שודרה כתבה שעסקה במאבקן של שלוש משפחות נגד המדיניות הקיימת בישראל לפיה נפסק ההליך הפלילי נגד חשודים בביצוע פשע שהוכרו כבלתי כשירים לעמוד לדין. על פי החוק הקיים, אחרי תקופה קצרה, הפושעים המאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים יכולים לצאת לחופשות על פי החלטת הוועדות הפסיכיאטריות ואף להשתחרר לחופשי לאחר שיקום. במקרים כאלו, נדיר שהחשודים עומדים מחדש לדין.

 

בכדי להתמודד עם התופעה גיבשו במשרד המשפטים את הצעת החוק, שתובא להצבעת הכנסת בתחילת מושב הקיץ, לפיה שופטים יוכלו לקבוע מעמד חדש שלא קיים כיום: "אשם אבל חולה בנפשו". מעמד זה יאפשר לשופטים להורות במקרים של מעשה רצח על שליחתו של נאשם במעשה לאשפוז פסיכיאטרי לתקופת זמן שהייתה ניתנת לו, לו היה מורשע במקרה רגיל. כמו כן, על פי הצעת החוק יוכלו השופטים להורות על פיקוח בעת חופשותיו או שחרורו של הרוצח.