BETA

בירוקרטיה: מדוע ממררים את חייהם של בעלי היקבים הקטנים?

לזאב סמילנסקי, בנו של הסופר ס. יזהר, יש יקב קטן. מינהל מקרקעי ישראל דורש ממנו מאות אלפי שקלים כדי להמשיך ולהפעיל את המיזם, ששטחו מוגדר בטעות כ"תעשייה" ולא כ"חקלאות"

(10 דקות)