BETA

גולדן בוי: דרכו של שי גולדן מבית היתומים לצמרת עולם העיתונות

לשי גולדן, מבכירי העיתונאים בארץ, לא היה כלום. בגיל 3 ימים הוא ננטש בבית יתומים ורק בגיל שש אומץ. בימים אלו הוא מככב בסדרת התעודה "מחוברים" שבה הוא מדבר על הכל, בלי הנחות, ובלי מחיצות. סיפורו של הילד שניצח את גורלו

(13 דק')