BETA

אלפי חרדים יפגינו מחר מול כלא "מעשיהו" במחאה על החלטת בג"ץ

החרדים יגיעו בהסעות מסודרות ויקיימו משמרות מחאה על מאסרם של 35 אבות לילדות מעמנואל. במקביל הפרקליטות תמליץ שלא לאסור את 22 הנשים שלא התייצבו ביום חמישי למאסר מתוך התחשבות בטובת הילדים

(01:35 דקות)

החל ממחר צפויה להתרחב המחאה החרדית על מאסר הורי הילדות מבית הספר בית יעקב בעמנואל, שסירבו לשלוח את בנותיהן ללמוד עם בנות ספרדיות. אלפי בני אדם צפויים להגיע בהסעות מאורגנות למשמרת מחאה מחוץ לבית הכלא "מעשיהו", שם נמצאים ההורים.

 

כמו כן, יעביר האדמו"ר מסלונים את לשכתו לשבועיים הקרובים לחצר שמחוץ לכלא. גם סגן שר החינוך, מאיר פורוש, יפרוש במקום אוהל בגודל 50 מטרים שממנו תופעל הלשכה שלו בשבועיים הקרובים.

באותו קשר, בפרקליטות ימליצו שלא לאסור את 22 האמהות שלא התייצבו ביום חמישי למאסר מתוך התחשבות בטובת הילדים שנותרו בבתי המשפחה. כך, מסתמן כי שופטי בג"ץ יפסקו לטובת הנשים ולא יחייבו את מעצרן.

 

בבית הכלא "מעשיהו" העבירו 35 האבות שכן התייצבו למאסר את יום השבת ללא אירועים חריגים. הם קיימו תפילות בבית הכנסת ובחצר בית הכלא.

 

אתמול החליטו בבית המשפט העליון לדחות את הדיון באי התייצבות האמהות ליום ראשון. ההחלטה נבעה מהקושי לכנס את שלושת שופטי ההרכב לדיון. בחסידות סלונים הבטיחו כי 22 האמהות שלא באו למאסר, יתייצבו בבית הסוהר כשידרשו לכך.

 

חבר מועצת עיריית ירושלים יוסי דייטש, מעסקני החסידות, הסביר כי האמהות לא התייצבו משום שמקצתן התמוטטו נפשית בעת שעמדו להיפרד מבני משפחותיהן.