BETA

02.05.2009

23:28

נושאים חמים

נועם שליט ממשיך במאבק

השבוע יצא אביו של החייל החטוף למסע שנועד לגייס את תמיכתו של הממשל החדש בארצות הברית לשחרור בנו. לדבריו, "דיבורים היו לנו שלוש שנים, ואפס תוצאות"

(9:10 דק')

בערב יום הזיכרון השבוע הגיע נועם שליט, אביו של החייל החטוף גלעד שליט, לארצות הברית. "הביקור הזה נועד לבדוק האם הממשל החדש של ארצות הברית יכול לפעול בנושא של גלעד", אמר שליט.

הוא נפגש בין השאר עם ראש ישיבה שנרתם לעזור ומציע לגייס רב שפעיל למען שחרורו של פולארד. שליט, שעייף מעצרות הזדהות ורוצה תוצאות, אומר כי "כרגע הדברים הם באיזה שהוא "הולד". אני לא יכול להתרשם מדיבורים. אני יכול להתרשם רק מתוצאות, דיבורים היו לנו שלוש שנים ואפס תוצאות".