BETA

בכירים בקדימה: אם ביבי ינצח נשאף להצטרף לממשלה

בקדימה כבר חושבים על האפשרות שנתניהו ירכיב את הממשלה הבאה. במקרה כזה, אומרים בכירים במפלגה, כי הם ישאפו להיות חלק ממשלה בראשות נתניהו למרות שזה סותר את התפיסה הקיימת שנתניהו יעדיף את העבודה על פני קדימה

(1:05 דקות)

הכתב בכנסת נדב פרי מסביר כי במפלגת קדימה מודעים למצב. הם אמנם רוצים לנצח ושציפי לבני תקים את הממשלה הבאה אולם הם יודעים שזה הולך להיות מאוד קשה ולכן הם כבר חושבים על האפשרות שנתניהו ירכיב את הממשלה. במקרה כזה, אומרים בכירים במפלגה, כי הם ישאפו להיות חלק ממשלה בראשות נתניהו למרות שזה סותר את התפיסה הקיימת שנתניהו יעדיף את העבודה על פני קדימה.

המאבק כרגע הוא קדימה מול הליכוד ולא גושים. העניין בגושים נראה קשה יותר לשינוי מאשר הפער בין קדימה לבין הליכוד שבחלק מהסקרים הוא קטן. לכן בליכוד מאוכזבים מהקמפיין של מפלגת העבודה כי הם חושבים שאם היה למפלגת העבודה קמפיין חזק הוא היה לוקח קולות מקדימה, מה שהיה יכול לחזק אותם. בשלב הזה נראה כי העלייה שקיבל לברק בעקבות מבצע עופרת יצוקה - נבלמה.