BETA

דיון חירום להצלת הכלכלה

בארצות הברית התכנסו נציגי פורום המדינות המתועשות לדיון חירום בניסיון לייצר תוכנית הצלה בינלאומית לשווקים הקורסים, אבל אף אחד שם לא יודע אם זה מה שיחזיר את הביטחון למשקיעים

(2:02 דק')