BETA

07.09.2008

01:06

נושאים חמים

"יודעים עליך, דואגים לך, יהיה בסדר"

שלושים ותשע שנים לקח לטייס גיורא רום, שהיה בשבי המצרי, לעבד את סיפור הנפילה בשבי לכדי ספר שיוצא השבוע לאור. לאורך כל הסיפור לא ניתן להפסיק לחשוב על שבוי אחר - שאתרע מזלו להיוולד לאותה מדינה ממש, גלעד שליט, אבל בזמן אחר

(9:32 דק')