BETA

משחקים שלום

כבר התרגלנו לראות משחקי מחשב אלימים. משחקי מחשב שמציגים הרבה דם ואקשן, מלמדים איך להרוג ולהיהרג, לרסק ולהתרסק. אבל עכשיו הכירו משחקי מחשב מסוג חדש. גם בהם יש אנימציות משוכללות וצבעים יפים - אבל המשחק הזה ילמד אתכם איך להילחם בבצורת באפריקה, ואולי אפילו לעשות שלום בינינו לפלסטינים

(2:09 דק')