BETA

הוליווד בדרום תל אביב

בעוד שהשחקנים הישראלים שמגיעים להוליווד חוזרים בדרך כלל עם תחושת החמצה - הרי שבתחום האפקטים הויזואליים מתברר שיש סיפורי הצלחה. שתי חברות ישראליות אחראיות על האפקטים המיוחדים של כמה מהסרטים שוברי הקופות של אמריקה

(8:38 דק')