BETA

בלדה לחוזר לקיבוץ

אחרי שנים של הגירה שלילית חוזרים אלפי בני אדם להתגורר בקיבוצים, בעיקר בנים חוזרים. האם מדובר בשיקול כלכלי נטו או בכמיהה לארץ ישראל הישנה?

(9:08 דק')