BETA

חוק המסתירים

בין כל הכותרות המרעישות של השבוע החולף - הסתתרה לה כותרת כלכלית אחת שבקושי הובלטה. הממשלה אישרה את חוק ההסדרים. חוק ההסדרים - ספר עב כרס - שבו משרד האוצר מעביר ומתקן חוקים - כמעט בלי שאף אחד מרגיש ויודע.. ָבסוף, הספר הזה נוחת להצבעה - איש לא מצליח לקרוא את כל הסעיפים ותתי הסעיפים, וכך עוברים פה חוקים וגזרות כמעט בלי דיון ציבורי

(3:30 דק')