BETA

כבישי המוות של ישראל

בעשרות כבישים בישראל - הכבישים המכונים כבישים אדומים - טעות אחת קטנה של נהג עלולה להביא למותו. איך היה אפשר למנוע את זה? להרחיב נתיב, להוסיף מעקה הפרדה - אבל חיי אדם הם כנראה זולים בישראל כי עשרות הכבישים האדומים פשוט לא מטופלים. טליה פלד קינן משרטטת את מפת כבישי המוות בישראל

(9:50 דק')