BETA

ורק צוברי לא בלחץ

איתי מגידי נפצע ופישל ב-3000 מכשולים, גל וקליגר הלכו הביתה חפויי ראש ואפילו ורד וניקה עברו שבת לא פשוטה. רק הגולש מאילת ממתין על החוף אופטימי

(1:42 דק')