BETA

מחדל ניצולי השואה: דיבורים ללא מעשים

השנה כולנו היינו בטוחים שזהו - העוול המתמשך כלפי ניצולי השואה - נגמר. הממשלה החליטה לעשות סדר. הוקמה ועדה עם שיניים, בראשה עמדה השופטת דליה דורנר ובזמן שיא פורסמו ההחלטות - לשלם מייד קצבאות מוגדלות לניצולי שואה. שלא נראה יותר את התמונות המחפירות של העוני והמצוקה. אבל כמה לא מפתיע - גם זה לא קורה. השבוע אפילו דורנר נשברה - רואה איך מסקנות הוועדה שלה מתמסמסות בלי בושה

(3 דקות)