BETA

הארון היהודי

לפי מחקרים כעשרה אחוזים מהאוכלוסיה הם הומואים ולסביות, לכן ניתן להניח כי גם בקרב חובשי הכיפות יש הומואים ולא מעט. לאחרונה הם אוזרים אומץ ויוצאים מהארון ומתעמתים עם משפחותיהם, הקהילות בהן גדלו, ואלוהים. סיפורו של הארון היהודי גרסת 2008

(09:13 דק')