BETA

09.12.2007

16:35

נושאים חמים

מוכי קרינה, חלק ב'

אלפי בתים ברחבי הארץ חשופים לקרינה אלקטרומגנטית מסרטנת מעל לרמה המותרת שפולטים קווי מתח גבוה ושנאים של חברת החשמל. בדיקת חדשות שבת מגלה חריגות בוטות מהתקן וקשר של שתיקה

(10:33 דק')