BETA

02.12.2007

02:10

נושאים חמים

דרש סיוע במימון הטיפול הנפשי

הסגיר את עצמו הגבר שהשתלט על מטה הבחירות של הילארי קלינטון בני המפשייר והחזיק חמישה בני ערובה. האיש דרש לדבר עם קלינטון על הביטוח הרפואי שלו הוא זקוק כדי לכסות את הטיפול הנפשי שלו

(3:25 דק')

שש שעות אחרי שלקח חמישה בני ערובה והתבצר במטה הבחירות של קלינטון, לילנד אייזנברג הסגיר את עצמו למשטרה.

שלשום (שישי) בשעת צהרים אייזנברג נכנס למטה הבחירות של הילארי קלינטון בניו המשפייר ודרש לדבר עם הסנאטורית על הביטוח הרפואי שלו, שלא מכסה את הטיפול הרפואי הנפשי שלו הוא זקוק. אייזנברג החזיק חמישה ממתנדבי המטה וטען כי על גופו חגורת נפץ. תחילה שחרר אייזנברג אם ותינוק, ובמשך שלוש שעות שחרר את יתר בני הערובה, אך רק שלוש שעות מאוחר יותר הסגיר עצמו לידי כוחות המשטרה שכיתרו את המטה. בדיעבד התברר כי מטען הנפץ שהדביק על גופו היה מזוייף.