BETA

13.10.2007

23:55

נושאים חמים

האם גור בדרך לבית הלבן?

השאלה האם אל גור ינצל את הפרס כדי להתמודד על נשיאות ארה"ב היא השאלה החמה בארה"ב. אם ירוץ, יהיה זה הסיוט הפוליטי של הילארי קלינטון, המובילה בסקרים. יש שסבורים שברגע האחרון גור יצטרף למירוץ ויסחוף את הבוחרים. עם זאת, יועציו של גור מתעקשים כי אין בכוונתו להתמודד

(2:25 דק')