BETA

09.09.2007

15:00

נושאים חמים

רומן אמריקני

נישואי תערובת משנים את פניה של יהדות ארה"ב. אחד מכל שני יהודים בארה"ב מתחתן עם גוי, אך רבים מאלה משתדלים להמשיך ולקיים את המסורת היהודית במסגרת המשפחתית המעורבת

(9:27 דק')