BETA

שיכורים מהסרטים

הוליווד טרם הספיקה להרגע מפרשת מאסרה של פריס הילטון, ועכשיו גם חברתה הטובה הדוגמנית ניקול ריצ'י נידונה למאסר באשמת נהיגה תחת השפעת אלכוהול וסמים. אבל ההיסטוריה מוכיחה שמאסר מתוקשר לאו דווקא מזיק לקריירה בהוליווד

(01:58 דקות)