BETA

"לא התפטרתי, פרשתי בכבוד"

מפקד חיל הים היוצא, דוד בן בעש"ט ספג ביקורת קשה על התנהלותו במלחמת לבנון השנייה, אולם לדבריו הוא איננו מתפטר מתפקידו, אלא פורש בכבוד. לדברי בעש"ט הוא ממהר להתחלף כדי לאפשר למחליפו לקחת חלק בהחלטות החשובות בנוגע לעתיד חיל הים, שצפויות להתקבל החודש

(04:40 דקות)