BETA

מקור לא צפוי לחשמל

בשבוע החולף, החם ביותר הקיץ, נשבר כמעט מדי יום שיא חדש בצריכת החשמל. חלק ממנו יוצר, לראשונה בישראל, מזבל פרות

(01:46 דקות)