BETA

גרמניה משיבה את כבודם של קצינים שניסו להתנקש בהיטלר

ביולי 1944 ניסתה חבורת קצינים גרמניים לחסל את אדולף היטלר, אך ללא הצלחה. מרבית הקצינים הוצאו להורג, היתר נחשבו לבוגדים גם לאחר נפילת הנאציזם. 63 שנים אחרי מנסה גרמניה להשיב את כבודם, ונמצאת בהליכים לביטול פסקי הדין מתקופת הנאצים. בגרמניה מצולם סרט אודות הסיפור, אך ההפקה נתקלת בקשיים דווקא בגלל השחקן הראשי, טום קרוז