BETA

60 שנים של שיקום

יערות צפון הארץ איבדו במלחמה מאות אלפי עצים. שנה אחרי המלחמה רוב הנזקים כבר תוקנו, בעזרתם של אלפי מתנדבים שעקרו את העצים השרופים ונטעו עצים חדשים. אך כדרך הטבע, יקח 60 שנה לפחות עד שיערות הצפון יחזרו להיות ירוקים

(1:47 דק')