BETA

תם משבר הלחם?

הממשלה תצביע מחר על הצעה לפצות את השכבות החלשות בגין התייקרות מחירי הלחם האחיד. שר התמ"ת, אלי ישי, צפוי לאשר את ייקור הלחם בכעשרה אחוזים

(0:21 דק')